Agency 1 + 1 (Milan)  

All years
2 images found    imagemodelyear
Yuta Gosoge 1973
Yuta Gosoge 1973